St Thomas

Informasjon om norske musikere – med fokus på rock

Har britisk rock noe vi mangler?

November 29th, 2015 by admin

Norsk rock har sine fans, og det finnes en del gode band også i Norge. Men likevel er den norske rockemusikken litt annerledes enn musikk fra andre land. Det er kanskje spesielt den britiske rocken som skiller seg ut, og det skyldes ikke bare at britisk rock har en lengre historie enn norsk rock. Deler av forklaringen ligger også i samfunnet.

Det britiske raseriet

britt1Det britiske samfunnet er mye mer klassedelt enn det norske samfunnet. På den ene siden har vi overklassen, som både har økonomisk og til dels politisk makt. Storbritannia har selvsagt også en middelklasse, men i tillegg har de en arbeiderklasse, og mange som lever i relativ fattigdom. Disse er ikke fattige i den forstand at de sulter, men de har ikke råd til de tingene de øvre klassene har, og mange av ungdommene i arbeiderstrøkene føler seg glemt av samfunnet. Dette raseriet kan komme til uttrykk på mange måter. Arbeiderklassen har ofte protestert for å få et bedre liv, men noen velger også å uttrykke seg gjennom musikk. Arbeiderklassesamfunnet skviser nærmest inspirasjonen ut av de frustrerte ungdommene. Derfor har britisk rock til tider også hatt ganske harde og sterke tekster. De prøver å si noe om situasjonen sin, og ofte har de god grunn til å klage.

Språket

Selvsagt har britiske rockemusikere også den fordelen at de kan skrive tekster på engelsk. Når man skal uttrykke noe som betyr noe, er det alltid lettest å gjøre dette på sitt eget morsmål. Selv om nordmenn behersker engelsk ganske bra, kan det være vanskelig å finne de rette ordene å bruke når man skal skrive noe dypt og personlig. Det engelske språket har mer enn 70 000 ord, og en utlending lærer bare en brøkdel av dette når de har engelsk på skolen. Da kan det være vanskelig å finne de rette ordene og de rette nyansene i språket. Norsk rock er absolutt best når tekstene er på norsk, nettopp fordi sangerne kan få fram en dypere mening på den måten.

Andre forskjeller

Kanskje er det også andre ting som gjør at britisk rock er så suksessfull. Kan det være regnet? Eller mangelen på friluftsliv? Eller kanskje britene blir inspirert av at de kan gamble i kasinoer som de vil, mens vi må gjemme oss i huset med nettkasinoene våre.

De sosiale forskjellene i samfunnet spiller nok en rolle. Her i Norge har det vært viktig å skape et likestilt samfunn, der alle har like muligheter. I Norge har vi ikke en tilsvarende underklasse som i Storbritannia, og kanskje nordmenn har mindre å klage på. Det kan være en årsak til at norsk rock er mykere og ikke har like sterke budskap, selv om det naturligvis finnes unntak.